Hakkımızda

Türk Diabet ve Obezite Vakfı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 27.04.1998 tarihinde Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık ve 8 tıp ve iş adamı tarafından kurulmuş ve 12.02.1999 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak tescil edilmiştir. Diabet ve Obezite konularında bu hastalıkların yol açtığı diğer önleyici tedbirlerini araştırmak, bu tedbirlerin imkanlar ölçüsünde bütün ülkede yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlamada öncülük etmek, Şişmanlık (obezitenin) önlenmesi ve sağlıklı bir yaşamın ülke vatandaşlarına sağlanması için bilimsel araştırmaları desteklemek, diyetle ilgili bilimsel, tıbbi araştırma ve sosyal incelemeler yapmak ve bunları bir Halk Sağlık hizmeti olarak gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Vakıfa 06.12.2004 tarihinde Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıştır.

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık ,bu bağlamda çeşitli protokollerle bilhassa Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle ülke sathında Diabet ve Obezite bilinçlendirme eğitim seminerleri, paneller, konferanslar, kongreler tertiplemiş, Diyabet Hemşiresi yetiştirme kursları düzenlemiş ve Vakfın amacına hizmet etmesini sağlamıştır.

Ayrıca uzun yıllar Harbiye’de hizmet veren Vakıf hastanesi Diyabet hastanesini, yine kurucularından olduğu Türk Diyabet Cemiyeti ile birlikte, yeni ve modern binasına Kadıköy Acıbadem semtine Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi olarak taşınmasını sağlamıştır. Bu son derece modern hastanede 2015 yılından bu yana diyabetli ve obezite hastalarının, diyabetin yol açtığı diğer komplikasyonların tedavilerinin SGK kapsamında uygun fiyatlarla yapılmaktadır.

Uzun yıllar Diyabet Cemiyeti, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Türk Diabet ve Obezite Vakfı başkanlıklarını yapmış, sonra bu kurumları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kendi ekibinden doktor arkadaşlarına ve profesyonellere devretmiştir. Vakıf Sağlık ve Eğitim konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiştir. Bu amaç çerçevesinde çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Tıp Fakülteleri Endokrinoloji Ana Bilim Dalları , Obezite Merkezleri , Beslenme ve Diyetetik Bölümleri ,Gıda ve Beslenme Dernekleri ile ortak çalışmalar yaparak Vakfın amacına uygun eğitim, bilinçlendirme ve çalışmaları, toplantıları, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. Türk Diyabet Cemiyeti ile ortaklaşa sürdürdüğü çalışmaları vardır.

Vakıf, maddi durumu iyi olmayan hastalara yardım gayesi ile balo, çay, müsamere, temsil, tiyatro müsamereleri, sergi, kermes, piyango, yemek, piknik, gezi gibi sosyal çalışmalar yapmaktadır. Diyabet ve Obezite konusunda kamplar düzenleyebilir. Tıp ve Sağlık Bilimleri Konusunda Burslar vermekte, araştırma ve bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla temaslar sürdürmektedir. Şeker hastalığı ve obezite konusunda dergi, broşür, gazete, posta kartı, radyo ve televizyondan yararlanmak suretiyle gerekli yayınlarda bulunarak, ilgilileri ikaz edici ve öğretici çalışmalar yapılmakta, sosyal medyada gerekli materyel ve NB Kadıköy Hastanesi hekimleriyle ortaklaşa bilgi paylaşımları yapılmaktadır.